Chcete u nás predávať

Oznam k predajným miestam

Predajcovia na denný nájom sú povinní ráno pred predajom svojho tovaru prísť na správu trhoviska za účelom vydania povolenia a úhrady denného nájmu.

Doklady potrebné k predaju doma vyrobených pekárenských výrobkov

1. Povolenie z RPVS (Hygiena) na výrobu pekárenských výrobkov (rohlíčky, koláče, pagáče, lokše, …) vo svojej domácej prevádzke.
2. Povolenie z Miestneho úradu na predaj.
3. Výrobky musia povinne obsahovať tieto údaje:
– Názov a hmotnosť výrobku
– Meno výrobcu
– Zloženie výrobku
– Alergény
– Podmienky uskladnenia
– Dátum spotreby
– Od 01. 01. 2017 energetická hodnota výrobku

Bez týchto náležitostí dokladov je prísne zakázané takéto výrobky predávať v priestoroch trhoviska Miletičova.

Trhový poriadok

Trhový poriadok (.pdf)

Podmienky predaja

Predaj na trhoviskách
Zákon o podmienkach predaja výrobkov

Iné informácie

Ak potrebujete iné informácie, neváhajte sa na nás obrátiť tu.

Voľné stánky na prenájom