Otváracie hodiny

Otváracie hodiny:

Letné mesiace (apríl – september)

Pondelok – Piatok

06.00 – 20.00

Sobota

06.00 – 16.00

Zimné mesiace (október – marec)

Pondelok – Piatok

06.00 – 18.00

Sobota

06.00 – 14.00

Predaj kvetov

Denne (pondelok – sobota)

06.00 – 20.00

Rozhodnutím správcu trhoviska sa môžu dočasne zmeniť trhové dni ako aj prevádzkový čas na trhoviskách.

Na trhoviskách, s výnimkou podľa odseku 1 písm. c) a d), sa v dňoch pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov predaj výrobkov a poskytovanie služieb zakazuje.