O nás

O nás
Trhovisko Miletičová – meno, ktoré je známe aj za hranicami Bratislavy. Trhovisko, kde nájdete naozaj všetko. Čím je však trhovisko Miletičová iné ako ostatné trhoviská? Rozhodne svojou úžasnou atmosférou, farbami, vôňami chutných jedál, rozmanitosťou tovaru a hlavne úžasnými ľuďmi, ktorí tam predávajú, ale aj tými za opačným koncom trhového stolíka. Proste naša Miletička.
Z lásky k tomuto trhovisku a z našej úprimnej snahy obnoviť trhové tradície, sme podnikli a budeme podnikať kroky k tomu, aby sa zo starenky opierajúcej sa o barličku opäť stala šarmantná dáma, ktorá zaujme každého jej návštevníka. Postavili sme nové stánky a tie staré sa priebežne opravujú, zaviedli sme nový parkovací systém, opravili sme studničky a výtlky, obnovil sa nadpis nad hlavným vchodom. Cieľom je vytvoriť atraktívny priestor pre predávajúcich, pestovateľov a výrobcov domácich produktov, remeselníkov a návštevníkov. Vybudovaním pódia vznikol priestor na organizáciu rôznych sprievodných kultúrnych podujatí. Nech naša Miletička ožije tou pravou tradičnou trhovou atmosférou – to je naše želanie.

 
História
Na mieste dnes už legendárnej, ako ju nazývajú domáci ,,Miletičky“ kedysi stál známy bitúnok, ktorý je súčasťou bohatých dejín potravinárskeho priemyslu Bratislavy. Historické mapy a fakty súvisiace s históriou bitúnku vo Viedni prezrádzajú, že priestory na spracovanie mäsa sa na Miletičovej ulici nachádzali už v roku 1884.Postavenie nového bitúnku zrealizovali až v roku 1924. Čo bolo medzi tým však ostáva záhadou. Nie je isté či sa pôvodné drevené stavby zachovali a boli zrekonštruované alebo sa postavili úplné nové.
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa trhovisko premiestnilo do areálu bitúnku a tam začal príbeh našej Miletičky.
Bratislavský bitúnok pozostával z niekoľkých hál. Každá z nich mala svoju funkciu. Jedna z nich slúžila na usmrcovanie zvierat a spracovanie mäsa a ďalšia ako chladiarenská miestnosť. Bol tu vyhradený priestor aj pre choré zvieratá a kafilériu. Ostatné priestory boli určené pre potreby robotníkov.
Architektúra budovy odzrkadľuje dobovú tvorbu v oblasti plánovania priemyselných stavieb. Aj napriek niektorým historizujúcim prvkom budova pôsobí veľmi modernisticky a to hlavne v interiéroch. Dominantou bitúnku je veža a komín. Rovnaký typ veže môžme nájsť pri sklade č. 7, čo by mohlo evokovať predpoklad, že stavbu stavala jedna firma. Historikovi Ľudovítovi Hallanovi sa podarilo zistiť, že ide o firmu Pittel a Brauswetter.

* http://bratislava.dnes24.sk/legendarna-mileticka-cim-sa-preslavila-a-kto-vlastne-bol-srbsky-modny-guru-236302