Kontakt


Manažér trhoviska
Richard Pittner 0905 254 152, richard.pittner@rpvps.sk

Správa trhoviska
Peter Lednár, Dário Kočíšek 0911 084 726

Pracovníci správy trhoviska
Šárka Merňáková 0911 084 727, Informácie: Po – Pia  7:00 – 15:00

Správca trhoviska

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Mlynské Luhy 19, 82105 Bratislava

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 2D/SA, vložka č. 2890/BParkovanie

Cenník plateného parkoviska Trhovisko Miletičova

Krátkodobé parkovanie
1 hodina – 1 euro
Každá ďalšia začatá hodina – 1 euro
Osoba s preukazom „ZŤP” – zdravotne ťažko postihnutý – 2 hodiny zdarma

Parkovacia karta
1. Prevádzková karta – 40 eur/mesiac (parkovanie vo vyhradenom parkovacom boxe určenom ku konkrétnej Prevádzkovej karte, iba pre prevádzkovateľov alebo majiteľov trhových zariadení, prevádzok alebo určené osoby)
2. Zásobovacia karta – 10 eur, jednorázový manipulačný poplatok za vydanie karty (zásobovanie v čase od 05:00 do 09:00 a od 16:00 do 22:00)
3. Parkovacia karta mesačná – 300 eur/mesiac (parkovanie na parkovisku, mimo priestorov trhoviska)

Sankcia za stratu parkovacieho lístka alebo parkovacej karty – 50 eur

Parkovací poriadok (.pdf)

Spojenie verejnej dopravy

Električka: 8, 9, 14
Autobus: 50, 66, 68
Trolejbus: 201, 205, 209, 212